search_button
Witajcie w EOS CODE!

Kodeks EOS jest przyjaznym i łatwym do stosowania Kodeksem  Dobrych Praktyk, którego celem jest  przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności, głównie małych i mikro przedsiębiorstw, organizatorów turystyki  i biur podróży, którzy zdecydują się wdrożyć go dobrowolnie w swoich przedsiębiorstwach, zwłaszcza w odniesieniu do pakietów podróży, które organizują lub sprzedają.
Filozofia Kodeksu EOS, aby umożliwić osiąganie powyższych celów, opiera się na wdrożeniu elementów zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach, które przystąpią do Kodeksu EOS oraz na poprawie jakości ich usług i produktów.

Obecnie coraz więcej turystów staje się popiera zrównoważoną turystykę, a wielu z nich w wyborze organizatora turystyki lub biura podróży chętnie kierowałoby się polityką przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Z drugiej strony coraz więcej przedsiębiorstw turystycznych jest wyczulonych na zagadnienia zrównoważonego rozwoju i posiadają one istotne możliwości wdrażania odpowiednich strategii poprzez, na przykład,  weryfikację i wybór kontrahentów w zależności od tego czy spełniają oni określone kryteria.

Przedsiębiorcy branży turystycznej , którzy zaczną stosować Kodeks EOS, będą prezentowani na tej stronie internetowej i będą mieli prawo do używania logo Kodeksu EOS. To stopniowo zwiększy ich rozpoznawalność jako przedsiębiorstw działających wg zasad zrównoważonego rozwoju, a tym samym uczyni je bardziej konkurencyjnymi w porównaniu z tymi firmami, które nie przywiązują wagi do zagadnień ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego oraz wspierania rozwoju lokalnych społeczności w turystycznych destynacjach.

Ponadto stosowanie Kodeksu EOS w pięciu krajów uczestniczących w projekcie (Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Włochy i Polska), a następnie w innych krajach europejskich też może otworzyć drogę do rozpowszechnienia zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce, ponieważ dzięki Kodeksowi  EOS zasady zrównoważonego rozwoju poznają  organizatorzy turystyki i biura podróży, którzy prawdopodobnie nie mieli z nimi do czynienia wcześniej.

Ważne: Należy pamiętać, że zgodnie z Dyrektywą 2005/29/EC w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (załącznik I, Punkt 1), podawanie się za sygnatariusza kodeksu postępowania, gdy przedsiębiorca nim nie jest, jest praktyką w każdych okolicznościach uznawaną za nieuczciwą i dlatego jest zabroniona!

Życzymy udanej podróży z Kodeksem EOS!

Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack