search_button
Добре дошли в Кодекс EOS!

КОДЕКС EOS е удобно и лесно за използване практическо ръководство, което има за цел да повиши конкурентоспособността на туристическите агенции - предимно малки и микро туроператорски и туристически агентски фирми, избрали да прилагат Кодекса в своята бизнес дейност и най-вече по отношение на организираните и предлаганите от тях пакетни пътувания.

За постигането на тази цел се използват практики, въвеждащи елементи на устойчивост във фирмата – участник в Кодекса и повишаващи качеството на предлаганите от нея продукти и услуги.

В днешно време все повече туристи се обръщат към устойчивия туризъм и ще търсят отговорна туристическа агенция , която да им предложи или пък самите те ще си организират пътуване, което да се отнася с респект към природата и посещаваната туристическа дестинация.
От друга страна, все повече туристически агенции стават също все по-чувствителни към въпросите на устойчивото развитие и имат значителни и реални възможности да налагат своите политики за устойчиво, като например избират своите партньори според определени критерии.

Туроператорите и туристическите агенции, които са внедрили в своята дейност принципите на Кодекса ще бъде представени в настоящия сайт и ще имат право да използват логото на Кодекс EOS. Така постепенно ще се подобри тяхната разпознаваемост на устойчиви предприятия и по този начин ще повиши тяхната конкурентоспособност спрямо други фирми, които не споделят тези принципи.
В допълнение, внедряването на Кодекса EOS в петте държави – партньори в проекта (Гърция, България, Хърватска, Италия и Полша), и по–късно и в останалите европейски страни ще създаде по–благоприятни условия за устойчиво развитие на туризма като цяло, тъй като Кодекс EOS и неговите принципи ще повишат информираността по тези въпроси между туроператорите и туристическите агенции, които преди това може би не са били запознати с тях.

ВАЖНО: Моля имайте предвид, че в случаите, когато се декларира, че се прилага определено бизнес поведение, а това не е истина, съгласно Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна търговци спрямо потребители на вътрешния пазар (Приложение I, т. 1), е налице търговска практика, която се счита нелоялна и следователно е забранено поведение!

Желаем ви успешно пътуване с Кодекса EOS!

Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack